Arhivă pentru ianuarie 9, 2018

ion mureşan

Posted in Uncategorized on ianuarie 9, 2018 by Octavian Soviany

Vorbind despre poezia lui Ion Mureşan, Radu G.Teposu preciza că, uzând de dereglarea sistematica a simţurilor exacerbate până la inflamarea lor, poemele acestuia se nutresc dintr-o „mizantropie vizionară”, din impulsul frenetic de a transcende datele experienţei şi „de a salta fiinţa în metafizic”. Formula criticului are meritul de a evidenţia dimensiunea polemică (în acceptiune etimologică) a acestei lirici care consemnează înclestarea spiritului cu lumea şi a poeziei cu viaţa, ajungând să transcrie în cele din urmă aventurile danteşti ale gândului in bolgiile unui terific şi totuşi seducător infern al cuvintelor. Poezie a poeziei, fireşte, dar nu numai, căci descoperind ambiguitatea esenţială a actului scriptura, Ion Mureşan va fixa, în veritabile ecorşeuri, ce uimesc prin precizia aproape halucinantă a liniilor, anatomia şi fiziologia secretă a spiritului. Şi dacă în viziunea sa realul e reductibil, finalmente, la un ghem de antinomii, gnoza pe care o propune poetul va fi una tutelată de Ares. Războiul ascuns care se desfaşoară în toate zonele existenţei provoacă spiritul, îl contrariază şi îl aţâţă, astfel încât el se revarsă peste lumea experienţei, erodând-o si violentând-o. Poemul nefiind, dintr-o asemenea perspectivă, decât o modalitate de a dinamita realitatea.

Sugrumat între „perdelele experienţei”, actantul acestei lirici are astfel revelaţia ambiguităţii sale interioare; scindat intre starea angelică şi colcăiala instinctului, „îngerul” său lăuntric resimte fascinaţia voluptuoasă a turpitudinii. El asistă la proliferarea haotică, de ţesut canceros, a fenomenalului, iar cuvântul, el însuşi, este „bolnav”, zămislit din tensiuni şi din antinomii: ”Îngerul vorbeşte cu mine cu voce de broască/şi cu voce de pasăre, vai/Cum voi indrăzni eu oare să-mi ridic limba/printre buruieni,/căci, iată, ferestrele cârciumii umflându-se ca nişte/saculeţi de piele catifelată/şi ca nişte ugere de vacă/şi din ce în ce mai aproape roiurile de fluturi/întunecati, foşgăind hămesite//(…) Îngerul vorbeşte cu mine cu voce de broască/şi cu voce de pasăre/şi-mi zice grindă putreda si vânăt turn,/burete cu perucă, burticică a spiritului şi genunchi ce sângereaza/pe un prundiş de aur şi-apoi coboară-n mine,/ se ineacă,/bolboroseşte lasciv,se îndepărtează”(Între draperiile experienţei). Viziunea lumii ca „război” se asociază, pe de alta parte, cu simbolistica armelor tăioase, care, mai mult decât o emblemă a virilităţii războinice, trimite spre schema diairetică a separării si purificării. Ea traduce nostalgia ordinii şi a coerenţei într-un spaţiu bântuit de epifaniile animalităţii colcăitoare şi agresive: ”Cu săbii roşii de lemn in mâini loveam în dreapta/şi în stânga/şi continuam războiul întrerupt in copilărie.//Bântuiţi de o viziune cutremurătoare, noi,/ruşinea oraşului/continuam războiul întrerupt in copilărie.//Dar ea ,ca o vulpe, ca o dihorniţă, ca o nevăstuică/A trecut printre noi cu sanii bâlbâindu-i-se de fericire/Şi foarte clar, ca nişte saci negri, ca nişte sâni negri/Mormintele se bâlbâiau fericite în cimitir”. Aceluiasi registru al voinţei separatoare îi aparţine imaginea extrem de frecventă a ochiului „textual”, chemat să structureze lumea amorfă a empiriei. Iar poetul inventariază acum disfunctionalităţi ale organului vizual, rateuri ale privirii, care nu mai descoperă însă, în felul acesta, ca la poeţii obiectelor, ţesătura secretă a universului obiectual, ci exteriorizează insuficienţa organului cunoscător: spiritul: ”Ochii mei mici, ochii mei atâta de mici încât privirea/cum nu poate ieşi prin ei/iese prin piele ca o spumă roză” (Primăvara). De aceea paradisurile lui IonMureşan sunt universurile de sticlă, lumile transparente, mai apropiate de limajul simbolic al modernismului, care priveşte lucrurile ca pe nişte embleme ale metafizicului ce transpare prin ele, lumile unde actantul liric visează să se metamorfozeze într-o uriaşă lentilă, ceea ce trimite cu gândul deja către repertoarul de instrumente optice din imagistica textualismului: ”Încăpăţânatul Spinoza/se va trezi cu gândul să-si lustruiască/ochelarii din rotule si/văzând toate acestea prin lentila tavanului/va începe să se agite, să mormăie fericit/Chiar de acum din momentul acesta/suntem nemuritori”(Tratat despre natură). Analogia cu limbajul simbolic al modernismului nu poate fi însă împinsă prea departe, căci,  in aceasta ipostază, lentila joacă rolul unei ‚proteze” substituite organului, iar universul de reverbaraţii şi transparenţe din lirica lui Mureşan nu reprezintă în fond decât o halucinantă procesiune de simulacre. Astfel că poemele sale vor deveni poeme ale văzului textual, care, pierzându-si priza asupra realului, percepe din interior lumea evanescentă a textualitătii, ajungând la conştiinţa textului care se autopercepe în procesul producerii sale: ”Acum, iată-l, îl vedeti şi dumneavoastra, iese surazând/vine spre noi cu o găleată ruginită în mână şi ne arată pe fundul ei, printre bulgări galbeni/,printre pietricele,/cum sare,cum se zbate,cum se roteşte innebunit/un ochi mic negru răutăcios” (Grup de bătrâni langa casa poetului). Această foame de transparenţe nu reprezintă însă decât o faţetă a viziunii antinomice şi tensionate a poetului. Imaginea ochiului cunoaşte în multe din poemele lui Ion Mureşan ipostaze degradate: adeseori ochiul se transforma astfel într-un organ al inconştientului tenebros, iar sinonimele sale vor fi acum tunelul sau mlaştina, odată cu evocarea stării de somn a privirii :”Îl fait froid.El face bine şi frig. privirea doarme/în ochi incolacită ca un/şarpe. limba verde şi despicată iese dintre pleoape/şi atârnă, umedă şi tremurătoare, pe obraz. Doarme privirea în cap, sâsâie şi şuieră şi /scoate tot felul de sunete scârboase” (Poem de vară). Opacificarea privirii transformă ochiul într-un instrument al destrucţiei, care aboleşte în aceeaşi măsură universul obiectual şi spaţiul textualităţii, căci lumea percepută prin intermediul ochiului negru are toate datele unei infra-lumi, alcătuindu-se din dejecţii si reziduuri fiinţiale refulate in zonele intunecoase ale interiorităţii. O infra-lume care ajunge in viziunea lui Ion Mureşan materialul cel mai propice al actului textual, confundându-se cu substanţa poiein-ului: ”Tot ce am uitat, molozul, zgura, resturile/constituie într-adevăr realitatea/lucruri şi fapte pe care dinţii nu le-au putut roade, cuţitele nu le-au putut injumătăţi, din aceste/produse ale uitării/pe care ghearele obosite le scot mereu din baia/de acid a memoriei/şi le aruncă cu scârbă,(…) numai din acestea/se poate constitui cu adevărat o lume nouă” (Constituirea realului prin uitare). Aceasta lume e replica lumii diurne a spiritului, care, păcătuind printr-un exces de rigoare, readuce in poezia lui Mureşan starea de insurgenţă. Dar coborârea in „tunel’ va însemna, pe de altă parte, o reducere a existentei la polul sau instinctual – experienţă demonică, deci tot a infra-realului, întrucât se întemeiează (în termenii lui Hugo Friedrich) pe potenţarea raului animal prin exersarea perversă a inteligenţei: ”In zori o călărire pe vierme./Spatele lui moale sclipeste în iarbă. Se ridică/şi coboară/capul lui alb printre florile de rapiţă până iese întreg din soarele de nisip!/e ca şi cum ar ieşi de sub pleoape şi m-ar privi în ochi/cu ochii lui roşii şi trişti. Eu sunt sufletul tău, incalecă”(O călărire în zori). Iar odată cu această experiere a tenebrosului, limbajul poetic se va transforma la rândul lui intr-un infra-limbaj, poemul apărând ca o negaţie a spiritului (si prin urmare a limbajului „transparent” al ideilor), care conservă substanţa, dar nu si forma rostirii, devenind instrument de producere a unor substituţi ai semnificatului ce se anulează în permanenţă unul pe celălalt, adică devenind text: ”O vremuri pe când casa noastră inflorea pe ţărmul/unui limbaj lunecos/Pe cuvintele ieşind din scorburi vorbitoare/asemenea melcilor urcau pe ziduri…/Apoi blândele, prăfoasele arhive ale ospiciilor/unde am cercetat semnele inventate de nebuni,/unde am inventat o mare istorie a lor.//pe care scriind-o în chiar semnele acelea uscate/nici eu vreodata n-am putut-o citi./De aceea am inclus-o în poemul/care nu poate fi inţeles” (Poemul care nu poate fî inţeles). Utopia pe care o vizează de asta dată reveriile scripturale ale lui Ion Muresan asociindu-se aşadar cu ideea „scriiturii opace”, a literei indescifrabile care constituie materia primă a travaliului textual. Astfel încât ,intr-un anume fel, această lirică reprezintă un soi de istorie a scriiturii, în trecerea ei de la simbol la semn şi într-o epopee a textului.

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: