aurel dumitraşcu

Posted in Uncategorized on octombrie 24, 2016 by Octavian Soviany

Sub semnul tragicului evoluează  lirica lui Aurel Dumitraşcu, care, în spirit experimentalist, îşi extrage esenţele din categoria agonicului, existenţa, ca şi literatura luând încă de timpuriu în textele poetului ipostaza „jocului cu moartea”, care, asumat şi trăit cu o intensitate paroxistică, mărturiseşte despre destinul unei fiinţe de o deconcertantă fragilitate, ce resimte prin toate fibrele ameninţarea exterminării potenţiale, legată de însăşi condiţia lui homo apocalipticus şi de ontologia mortalităţii: „ – Vin acasă şi singur mă joc doar cu Moartea./Într-o altă iarnă o poveste cu grauri o plimbare/prin munţi o altă sintaxă femeia./O patrie de stele şi carne./Cititorului trebuie să-i spun acum adevărul:/vin acasă şi singur mă joc doar cu moartea./Fără conversaţie faptele rele se ştiu./Un nume (al meu) răsărit deodată pe pagina albă/aproape trufaş predispus la concerte.Şi tituşi/cine sunt eu cine eşti tu în ce magazii un principe/mucezeşte./Vin acasă şisingur mă joc doar cu Moartea./Cititorul până la urmă trebuie să ştie” (Cititorul trebuie să ştie). Existenţa se converteşte în felul acesta într-un epuizant exerciţiu de mortalitate, pe parcursul căruia moartea provoacă teroare dar şi fascinaţie, iar jocul capătă fizionomia unui ritual sinistru, legat de ceremonia sanguinară a decapitării,  care sugerează (aşa cum arăta Marin Mincu) echivalenţa dintre a fi scris şi a fi mort, de unde izomorfismul dintre relicvele funerare şi imaginea cărţii: „ – Prin mai precum în toţi anii intru în magazie de lemne şi/ies de acolo cu un cap de femeie în mâini: – Doamnelor/şi domnilor, altădată erau vremuri mai bune! Un cap de femeie/întotdeauna pune gâtul bărbatului într-un câmp înflorit,dar/aceasta e mai mult decât o fericită întâmplare. E un semn!/zice androginul rânduind cărţile în fereastră lăsându-le acolo/să treacă soarele peste popi şi valeţi peste dame./Eu pun capul de femeie în debara nu mai ştiu ce să fac/desigur mâine îl voi muta în bibliotecă (sunt în stare/să fac una ca asta)” (Istoria esteticii). Tocmai în virtutea acestui izomorfism hârtia şi cărţile constituie, în imaginarul lui Aurel Dumitraşcu, obiecte prin excelenţă malefice, pachete de substanţă thanatizată, care agresează până la suferinţă fibra vitală: „- Destule hârtii veninoase aşteaptă să muşte din mine./Un pepene roşu se cunună cu un pepene negru/vor locui în cer şi vot face avere./Mie îmi stă în gât un dragon (mi-e bine aproape/nu mai vorbesc), Minuni şi furgoane. Şi nu mai/întreb când vine ziua de marţi./seara înainte de a uda florile îşi voi spune/cum moare metafora în spitale. Pagina scrisă posedă însă, în acelaşi timp ceva din puterea magnetică a apei „ofelizate”, astfel încât poetul va evoca „înecurile textuale”, imersiunile în spaţiul bidimensional al semnelor scrise, unde – supus iniţierii scripturale de un guru cu facies matein-  omul în carne şi oase va dobândi în cele din urmă consistenţa spectrală a cernelii şi a grafemului: „- Trec pe strada mea cu domnul mateiu caragiale/cântăm un cântec de lume porcos – să vezi, pe ăştia/acuşi îi leagă vardiştii pe ăştia îi gâdilă-n creier…/Pe ăştia puteţi conta zice zeul din ceriu luându-şi pastila/cântând şi el acolo cântecul nostru./Vom uita până la capătul străzii cântecul acesta/(zeul şi el) vom cânta un altul. Ochiul meu este roşu./ochiul domnului mateiu nu este roşu. Las că vine şi pena/face ea din scăfârliile noastre mimoze” (Plimbare de noapte). Dacă fascinaţia textului ia în cele din urmă forma dorinţei de moarte, actul producţiei textuale stă, la rândul lui, sub semnul „vântului roşu” al crimei, devenind un act de sacrificiu simbolic, prin care viaţa e zidită în temeliile artefactului scriptural:  „ – Mai ales dimineaţa duc de mână o femeie-n poem/tremură adulmecă vântul roşu când bate e o biată femeie/îmi zici şi-o duc de mână departe-n poem./Ce zici de un ceai? mă întreabă şi eu mă gândesc liniştit/la jose lezama lima. Ce zici de un film mă întreabă şi eu/mi.l amintesc pe tata citind viaţa lui bonaparte în dimineaţa/în care s-a dus/Dar nimeni nu poate fi până la capăt străin.Cine mai/crede că macul se ceartă cu mine nu ştie nimic/Şi ce dimineaţă prin care zboară veioze ce dimineaţă/îmi zic. Şi ce liniştită merge acum femeia aceasta-n poem” (Departe-n poem). Elaborarea textului presupune aşadar acţiunea energiilor agresive şi autoagresive, e un act de violenţă exercitat asupra limbajului, destinat să provoace „suferinţa” cuvintelor, aducând trăirea şi scrierea ei la numitorul comun al unei „patetici” ce constituie girul  autenticităţii superlative şi având efectul benefic al unei transfuzii cu plasmă vitală: „O vreme lumea începe aşa: eu scriu un poem/eu sunt sărac şi singur poemul/e sătul de el şi de mine stă neînduplecat./Nu vorbim. Vreau să-l biciui (atât de mult) să aibă dureri la urechile cu care aude/gârgâitul nopţilor  albe/să audă – zic – pentru că nu alta i-i soarta:/săaudă cum trece noaptea în viaţa/mea scurtă să plângă naibii o singiră dată/şi el./Să-l pot crede. Nimic mai mult” (Poemul). Epuizarea acestor energii aduce oboseala, o stare de sleire care atacă în egală măsură fibrele organice ca şi pe cele sufleteşti, conştiinţa contagiunii cu materia fantomatică a universului scris, şi, odată cu ea, pierderea contactului epidermic şi frust cu realul: „ – Toate cărţile de care-mi vorbeşti/încet încet se prefac în păsări de pradă. La fel/într-un port vechi toate femeile pe care le cunoşteam/ajungeau după o vreme regine..<<Era un bărbat singur şi/ la colţul străzii îl aştepta o trăsură>> nici una din ele/nu o să spună. Le-aş putea descrie pe rând/într-un peisaj cu şorţuri verzi ori soioase/fericite între detalii livreşti./Un duh trist peste o carne tristă acum./de aceea vorbesc: să nu mă sperie păsările de pradă/un lac de cuvinte-ntre tine şi mine oricât am crede/că ducem o existenţă reală” (Păsări de pradă). Scrisul nu face în felul acesta decât să sporească conştiinţa agonicului, înscriinduse în scenariul unei tragedii fără catharsis şi în substanţa unei ontologii a mortalităţii pe care lirica lui Aurel Dumitraşcu o scandează cu o gravitate superlativă. Poet al agoniei perpetue, el are sentimentul claustrării în zonele marginale ale existenţei, de unde contemplă cu o privire nostalgică filmului firescului şi al micilor fericiri la care e condamnat să nu aibă acces: „Mi-ar fi fost atât de uşor să spun lucrurilor pe nume/să mă întâlnesc pe malul apei cu merişorii sălbatici să/vorbim despre vieţile noastre (aici şi acum) atât de uşor/ar fi fost./Nu puteam iubi primăvara şi iarna stelele – sunt sătul îmi spuneam/sunt sătul de stelele de prin cărţi eu vreau altă poveste/chiar una mai veche ziceam/dar să fie fără de stele./poate am surâs numai/scriind altceva. Eşti incapabil să plângi – mi-a scris/o fată care poartă numele mamei – când vii în oraş toţi locuitorii/sunt fericiţi./Nu o cred. Vin în oraş ziua şi noaptea toamna şi vara” (Merişorii sălbatici). În contextul poeziei 80, prezenţa lui constituie o apariţie la fel de neaşteptată ca şi aceea a Marianei Marin.

 

faustin 11

Posted in Uncategorized on octombrie 23, 2016 by Octavian Soviany

-Visul acela, sau ce va fi fost – povesti mai departe Titus Ciumara – m-a urmărit multă vreme şi după ce m-am însănătoşit. Îmi spuneam, de multe ori, la fel ca domnul Săvoiu, că nu fusese decât un delir pe care îl puneam pe seama bolii mele ce mă dusese până aproape de agonie. Mă străduiam să-l uit cât mai repede, am abandonat  pentru moment preocupările legate de esoterism şi am aruncat copia după cartea lui Pater Athanasius. În ciuda acestor eforturi, imaginile din vis îmi reveneau în memorie pe neaşteptate cu o limpezime neobişnuită. Revedeam grefa de la Conciergerie, statura înaltă şi figura posomorâtă a executorului, cuşma frigiană a lui Gros, alaiul grotesc care a însoţit căruţele până în Place de la Revolution, eşafodul şi ghilotina, capul tăiat, plin de sânge, pe care îl ţinusem în vis între palmele mele. Încet-încet, în mintea mea a încoţit o bănuială cumplită, care apoi s-a transformat într-o obsesie. Eram convins că mă aflu în pragul unei boli psihice grave şi că îmi voi sfârşi zilele printre pensionarii unui azil de nebuni.

-Iată de ce Dumnezeu, căruia eu prefer să-i spun Primul Programator, nu îngăduie să ne cunoaştem existenţele anterioare. O asemenea cunoaştere nu ar putea conduce decât la nebunie – şopti profesorul Faustin.

-Hărţuit de această obsesie – vorbi iarăşi Titus Ciumara – am început să citesc despre Revoluţie. Am parcurs lucrări istorice serioase, dar şi cărţulii senzaţionale, ce prezentau Teroarea cu mijloacele romanului foileton, am devorat cărţile de memorialistică ale epocii, am studiat până şi textele cântecelor care răsunau pe străzile Parisului în anii de sânge ’93-’94. M-am interesat de aproape de istoria Sansonilor şi le-am citit memoriile – reale sau apocrife. Aşa am ajuns să-mi dau seama că visul meu nu fusese o simplă fantasmă onirică, ci, aşa cum spunea şi profesorul Pius o reconstituire istorică, fidelă până la cele mai mici amănunte. Această descoperire m-a înspăimântat. Aveam sentimentul că trecusem, în chip nesăbuit, de pragurile îngăduite ale cunoaşterii omeneşti şi că pedeapsa unei asemenea nesăbuinţe nu poate fi decât nebunia.

Starea mea s-a agravat atunci când am aflat că Charles-Henri Sanson, celebrul executor al Revoluţiei, avusese un fiu pe nume Gabriel, care a sfârşit-o într-un chip foarte ciudat, după ce ajunsese primul asistent al tatălui său: a căzut de pe eşafod şi şi-a fracturat vertebrele cervicale, în momentul în care le arăta privitorilor capul proaspăt retezat de satâr al unui supliciat. După acest accident nefericit, la insistenţele executorului principal, eşafodul a fost înzestrat cu o balustradă. Despre Gabriel nu se pomeneşte niciun cuvânt în amplele memorii ale lui Henri-Clément Sanson, ultimul călău cu acest nume, cel care a fost destituit pe la 1847 pentru că amanetase ghilotina, cum nu mă îndoiesc că ştie prea bine Pius Brânzeica.

N-o să vă plicisesc povestindu-vă amănunţit despre aceste stări obsesive, care deveneau tot mai mult un prilej de teroare şi m-au urmărit vreme de câţiva ani, în care n-am putut scrie sau traduce nimic. O scurtă vizită la Paris avea să schimbe oarecum lucrurile în bine, cu toate că momentele de anxietate despre care vă spun n-au dispărut niciodată definitiv. Deşi mă aflam pentru prima data în oraşul-lumină, paşii mei nu s-au grăbit nici spre Luvru, nici către Notre-Dame ci după ce mi-am lăsat bagajele într-un hotel ieftin, i-am cerut unui şofer de taxi să mă ducă degrabă la cimitirul Montmartre unde ştiam că se află cripta de familie a Sansonilor. Cu ajutorul unui îngrijitor, am găsit mormântul cu uşurinţă. Numele lui Gabriel nu figura pe piatra funerară, alături de cel al tatălui, al fratelui şi al nepotului său. Pentru că nu aveam bani de flori sau de lumânări mi-am amintit de obiceiul evreilor de a pune pe mormintele celor plecaţi dintre noi câteva pietre. Îngrijitorul se uita la mine nedumerit şi m-a întrebat la un moment  dat dacă fac parte cumva din familie. Răspunsul meu nu putea să fie decât unul afirmativ.

faustin 10

Posted in Uncategorized on octombrie 22, 2016 by Octavian Soviany

Când mi-am venit în fire, nu mai eram în camera mea. Mă aflam într-o uriaşă încăpere gotică, care nu mi se părea totuşi necunoscută şi despre care  ştiam că era grefa de la Conciergerie. Mă număram printre însoţitorii unui bărbat înalt şi posomorât, cu nişte trăsături destul de distinse, îmbrăcat de sus până jos în negru, căruia eu îi spuneam tată, iar el îmi spunea ,,dragul meu Gabriel’’. Mai erau cu noi un tânăr elegant şi arătos,  înveşmântat tot în negru, al cărui început prematur de calviţie nu-i ştirbea cu nimic frumuseţea bărbătească – acela era fratele meu – precum şi un bărbat de vreo treizeci de ani, scund şi bondoc, îmbrăcat ca un om din popor şi cu capul acoperit cu o bonetă frigiană, despre care cunoşteam că se numeşte Gros şi că este valetul tatălui meu.

Lângă perete erau aliniate vreo cincisprezece persoane supravegheate de câţiva soldaţi cu baioneta la puşcă.  Acestia erau nefericiţii care urmau să fie conduşi în ziua aceea la eşafodul din Piaţa Revoluţiei. Unsprezece bărbaţi şi patru femei care purtau nişte cămăşi purpurii ce le ajungeau până aproape de călcâie. Tata a citit de pe o listă numele condamnaţilor, apoi i-a făcut un semn cu capul lui Gros. Acesta, înarmat cu o foarfecă, a trecut pe rând pe la toţi bărbaţii, le-a scurtat părul de la spate şi le-a retezat gulerele cămăşilor. Apoi eu am primit ordin să le leg mâinile. Se vedea că nu săvârşeam operaţia aceea pentru prima dată, căci o făceam cu oarecare îndemânare. Osândiţii nu încercau să schiţeze nici cel mai mic semn de împotrivire, erau palizi şi resemnaţi, gata să urce pe podina eşafodului ca nişte  vite duse la abator.

Ceea ce este ciudat cu adevărat e că nimic din visul sau leşinul acela nu mi se părea neobişnuit, chipurile şi locurile, îndeletnicirile la care eram supus îmi erau perfect familiare, ca şi cum întreaga mea viaţă de până atunci se derulase în acel spaţiu şi în acel timp, despre care nu avusesem până atunci mai multe cunoştinţe decât orice om înzestrat cu o cultură generală de nivel mijlociu.

La ieşirea din grefă, condamnaţii au fost urcaţi în trei căruţe. Fără să-mi fi spus nimeni dinante, ştiam că locul meu era în cea dintâi dintre ele, alături de tata , Henri – căci aşa se numea fratele meu – s-a urcat în cea de-a doua, iar Gros s-a căţarat în ultima, a scos din sân o bucată de pâine şi un cârnat şi s-a apucat să-şi ia gustarea de dimineaţă. Străzile pariziene  – şi trebuie să ştiţi că pe vremea aceea nu fusesem încă niciodată la Paris –  mi se păreau cunoscute, la fel ca şi  faţadele caselor, sau chiar firmele prăvăliilor pe lângă care treceam, ca unei persoane care făcuse drumul acela de multe ori. Nu m-am mirat nici că alaiul nostru, escortat de oamenii Gărzii Naţionale, era însoţit de un grup destul de numeros de bărbaţi, dar mai cu seamă femei, care strigau lozinci revoluţionare, îi doreau viaţă lungă lui Marat, fredonau cântece pe cât de deochiate pe atât de macabre, îi acopereau de ocări pe nefericiţii ce urmau să urce nu peste mult cele opt trepte ale eşafodului – ştiam perfect că eşafodul are opt trepte – sau scandau numele tatălui meu, ce domina întregul cortegiu cu statura lui impunătoare şi nu şi-a putut reţine o strâmbătură  în care amărăciunea se însoţea cu dezgustul cel mai profund. Muierile astea deşănţate, bete sau poate pe jumătate nebune, care se ţineau scai după căruţele condamnaţilor la moarte şi asistau la toate execuţiile, fuseseră poreclite ,,lingătoarele ghilotinei’’. Nici chiar când, ajunşi pe strada Saint-Honoré, am trecut prin faţa unei case sumbre şi nearătoase, n-am fost suprins să văd că unii dintre condamnaţi se înviorează brusc şi încep să strige blesteme şi vorbe de ameninţare, fiindcă ştiam că în casa aceea locuieşte, găzduit de dulgherul Duplay, Maximilien Robespierre.

După un drum de vreo două ore, căci căruţele înaintau destul de anevoios prin mulţimea de curioşi care se îngroşa tot mai mult, iar uneori soldaţii ce ne escortau trebuiau să ne croiască potecă, împărţind în dreapta şi în stânga lovituri vârtoase cu latul sabiei, am ajuns în sfârşit la locul de destinaţie. Am coborât din căruţe, executorii s-au urcat pe podina de supliciu, iar condamnaţii au fost înşiraţi la picioarele eşafodului, unde urmau să-şi aştepte rândul la ghilotină. Tatăl meu a mai citit odată lista cu cei osândiţi , apoi ne-a împărţit câteva ordine scurte: Gros şi Henri urmau să fie la basculă, iar eu trebuia să stau lângă coş.

Se cuvine să spun şi că vederea ghilotinei – de fapt n-am văzut niciodată aievea o ghilotină! – nu mi-a stârnit nici cea mai mica înfiorare.

În piaţă se adunase un număr destul de mare de privitori.

La un semn al tatălui meu, primul dintre condamnaţi a urcat anevoie, din pricina legăturilor de la mâini, care îi îngreunau mersul,  cele opt trepte. Era un bătrân cu o înfăţişare blajină, aproape cu siguranţă un fost om al bisericii. Înainte ca Gros şi Henri să-l prindă cu curelele de basculă, şi-a făcut semnul crucii, apoi a şoptit: ,,Doamne, îmi încredinţez sufletul mâinilor tale!’’. Pe urmă basculă a fost adusă în poziţie orizontală, împinsă puţin înainte,iar gâtul condamnatului potrivit în sinistra lucarnă a maşinii de omorât. Mă uitam la toate aceste preparative cu o perfectă indiferenţă.

Mulţimea din piaţă începea să dea semne de nerăbdare.

Tata a apăsat pe declic.

Cuţitul căzu vâjâind, sângele ţâşni cu putere, iar capul osânditului se rostogoli în coşul de la picioarele mele. M-am  aplecat, l-am ridicat cu o deplină stăpânire de sine şi m-am îndreptat spre marginea eşafodului ca să-l înfăţişez privitorilor, aşa cum se obişnuieşte la execuţii. Dintr-o dată am făcut însă un pas greşit şi, după o încercare nereuşită de a-mi regăsi echilibrul, m-am rostogolit de sus, m-am izbit tare de caldarâm şi mi-am pierdut cunoştinţa.

Când mi-am revenit, eram pe canapeaua din camera mea, leoarcă de transpiraţie şi cu o febră de patruzeci de grade. Medicii aveau să conchidă că făcusem o formă foarte gravă de gripă.

S-a făcut iarăşi pentru un timp linişte, căci fuseserăm cu toţii impresioniţi de povestea lui lui Titus Ciumara. Prima care a îndrăznit să rupă tăcerea a fost Daria Maru:

-Nu ştiu dacă voi mai putea să dau vreodată mâna cu dumneata, domnule Titus – spuse actriţa. Şi nu pot să-mi dau seama dacă glumea sau vorbea serios.

-Halucinaţii! Deliruri provocate de febră! –mârâi Lazăr Săvoiu.

-Posibil!- făcu Pius Brânzeica. Ceea ce m-a frapat pe mine a fost însă bogăţia de amănunte din acest vis, care se potrivesc foarte bine cu ceea ce cunoaştem din cărţi despre perioada Terorii. Întâmplător nu-mi lipsesc lecturile din acest domeniu şi pot să certific că  povestea domnului Titus este o reconstrucţie istorică fidelă, chiar uluitor de fidelă, pentru care l-ar invidia orice autor de romane istorice. Nu-mi pot explica acest fapt, în aparenţă plin de stranietate, decât ca efect al unor reminiscenţe de lectură. Ai citit mult despre Revoluţia Franceză, nu-i aşa, domnule Titus?

-Până atunci nu citisem aproape de loc – spuse Titus Ciumara. Prin preocupările mele, eu am fost legat sufleteşte întotdeauna de Franţa medievală şi renascentistă, de Franţa monarhică. Am detestat întotdeauna epoca Revoluţiei şi pe aşa-zişii săi eroi, care au fost în realitate nişte nebuni cu porniri criminale ca Marat, nişte desfrânaţi corupţi ca Danton, nişte jigodii ca Desmoulins sau nişte impotenţi măcinaţi de complexe ca Robespierre.

-Ciudat! Foarte ciudat! – replică Pius Brânzeica. Poate ai citit, dar nu-ţi mai aminteşti. Uităm atât de repede, cum mi se întâmplă adesea şi mie, cărţile care nu ne interează cu adevărat.

-Ciudat, într-adevăr! – binevoi să încuviinţeze şi profesorul Faustin.

-Vă avertizez că partea mai ciudată a istoriei mele începe abia de acum înainte – preciză Titus Ciumara.

-Cum, povestea dumitale mai are şi o continuare? – întrebă Ieronim Baiulescu. Oricum, mi se pare de pe  acum mult mai  ciudată decât povestirea mea despre doamna Brânduşa.

-Hai, omule, nu ne mai fierbe, poveste-ne şi continuarea! –strigă Radu Rogalschi.

faustin 9

Posted in Uncategorized on octombrie 21, 2016 by Octavian Soviany

-Dar ce putea să fie cartea aceea, care te-a făcut să te înhami la o muncă atât de ingrată de scrib? – întrebă, plin de curiozitate şi încruntând  din sprâncene Pius Brânzeica.

-Mi-e greu să spun până în ziua de azi, dacă acest Pater Athanasius a fost un mare iniţiat, un nebun sau un şarlatan.  Cartea era alcătuită din două părţi. Prima dintre ele era un fel de studiu filosofic care trata despre aşa-numiţii arhei, acele arhetipuri spirituale ce se încarnează în fiecare individ trecător. În ceea de-a doua, care avea ceva mai puţin de cincizeci de pagini, Pater Athanasius îşi descria propriile experienţe de vizionar, pretinzând că pe baza unor tehnici de reglare a respiraţiei, însoţite de recitarea unor formule speciale, ajunsese să ia act de ultimele sale şapte existenţe anterioare.

-Cartea asta nu mi-a căzut până acum niciodată în mână – spuse profesorul Faustin.

-Ei nu! – se repezi Lazăr Săvoiu. Eminescu, Sărmanul Dionis! Amicul Titus s-a apucat să ne vândă gogoşi!

-O fi dat şi Eminescu, la vremea lui peste cartea lui Pater Athanasius! – zâmbi sarcastic profesorul Pius.

-De ce nu? – murmură gânditor amfitronul nostru din seara aceea. Şi? Mai departe? – continuă el, uitându-se, cu obişnuitul său zâmbet, la Titus Ciumara.

-Mi-a trebuit mult până am izbutit sau am crezut eu că am izbutit să descifrez în întregime tâlcurile din cartea lui Pater Athanasius. Şi mai mult mi-a trebuit însă să mă decid a experimenta tehnicile de meditaţie prin care mi se spunea că aş putea să iau act de existenţele mele anterioare. Până atunci interesul meu pentru ocultism fusese unul strict teoretic. Trebuie să recunosc că sunt de felul meu un om destul de fricos, iar ideea de a intra în contact cu entităţi ce aparţin altor planuri de existenţă nu e pe potriva firii mele iubitoare de confort psihic. Şi ştiam prea bine că asemenea experienţe, dacă nu se desfăşoară sub supravegherea unui maestru, pot avea consecinţe dezastruoase. Dar demonul curiozităţii pusese stăpânire pe mine, aşa că într-o zi m-am decis. M-am culcat pe o canapea, în poziţia recomandată de Pater Athanasius şi…

-Ai făcut dumneata asta? –râse Radu Rogalschi.

Nu mi-am putut reţine nici eu o uşoară umbră de zâmbet. Cu înfăţişarea lui de burghez paşnic şi cumsecade, rotofeiul Titus Ciumara era ultimul om pe care ţi-l puteai imagina hazardându-se într-o astfel de aventură.

-Încercând să-mi controlez respiraţia – spuse în continuare acesta –  după indicaţiile pe care le citisem şi le recitisem de sute de ori, concentrându-mi gândul asupra unor imagini despre care nu e momentul să vorbesc acum şi recitând în şoaptă formulele latineşti pe care le ştiam de multă vreme pe dinafară şi care păreau la prima vedere total lipsite de noimă, am simţit după o vreme o căldură puternică care pornea de undeva din zona plexului solar, de unde mi se răspândea cu o intensitate neobişnuită în tot corpul, ajungând până în vârful degetelor de la mâini şi picioare.

-Care erau acele formule? – vru să ştie Daria Maru.

Titus Ciumara ignoră întrebarea actriţei:

-După încă un timp, am vizualizat, undeva la rădăcina nasului, o pată luminoasă, colorată într-un violet puternic şi mi s-a făcut frică.

-Ochiul lui Shiva! – şopti profesorul Faustin.

-Pata aceea a început  apoi, dintr-o data, să se întindă, acoperindu-mi, nu ştiu dacă după secunde, minute sau ore, tot corpul de sus până jos, şi am constatat, cu o groază pe care nu pot s-o descriu în cuvinte, că pielea mi se colorează treptat în aceeaşi nuanţă intensă şi luminoasă de violet. Eram în ipostaza ucenicului vrăjitor, care, prin nu se ştie ce joc al hazardului, apăsase pe unul dintre butoanele interzise, declanşând nişte energii enigmatice şi înfricoşătoare, asupra cărora nu deţinea niciun control. Cu ultima mea picătură de luciditate, mi-am spus că, dacă nu voi pune imediat capăt acestei experienţe, cu siguranţă că o să mor, şi am încercat să mă smulg de pe canapea. N-am putut  face însă nicio mişcare, membrele mele nu mai ascultau de comenzile creierului, ceva uriaş şi greu venea peste mine, pregătindu-se să mă strivească, bucătă cu bucată. În cele din urmă mi-am pierdut cunoştinţa şi m-am prăbuşit într-un somn greu sau într-un leşin despre a cărui durată nu-mi pot face nici cea mai mică idee.

faustin 8

Posted in Uncategorized on octombrie 20, 2016 by Octavian Soviany

 

-Povestea asta am mai auzit-o de câteva ori – spuse Radu Rogalski, care izbutise să dea gata castronul cu piftie şi acum pufăia dintr-o ţigară de foi.  Diferite erau numai împrejurările.

-Folclor! – mormăi şi Lazăr Săvoiu.

Maia  se înroşi şi se făcu parcă şi mai mică în scaunul uriaş al amfitrionului.

-Şi totuşi, ştiinţa a consemnat în ultimii ani vreo patruzeci de cazuri de moarte aparentă, despre care scriu revistele serioase de medicină – zise Pius Brânzeica.

-Au fost şi pe la noi – zise Colonelul.

-Ne povestiţi? – vorbi iar Daria Maru.

-Nu e mare lucru de povestit. A făcut mare vâlvă mai ales cazul unei cunoscute soliste de muzică populară. Cazul ăsta a ajuns şi la urechile Elenei Ceauşescu, care a ordonat ca în jurul lui să se păstreze cea mai deplină tăcere.

-Parcă am auzit şi eu câte ceva – spuse profesorul Faustin.

-Femeia se întorcea de la o nuntă, unde cântase toată noaptea şi se arătase veselă şi plină de viaţă – continuă Colonelul. Ajunsă acasă, i s-a făcut rău dintr-o dată şi a murit peste câteva minute, înainte de sosirea ambulanţei, sub privirile neputincioase ale soţului ei. La cererile insistente ale familiei, care avea numeroase relaţii suspuse, nu i s-a făcut autopsia. S-a bănuit că fusese vorba de un infarct. În ziua de după înmormântare, un gropar a pretins că, venind la cimitir foarte de dimineaţă,  a auzit nişte strigăte înfundate care veneau din mormântul cântăreţei şi l-a anunţat pe administrator. Acesta, la rândul său, a telefonat la miliţie. Moarta a fost deshumată. A fost găsită  întoarsă cu faţa în jos, cu  obrajii vineţi, aproape negri, cu ochii holbaţi şi cu buzele muşcate până la sânge. Ca unul care am fost de faţă la deshumare, pot să vă spun că n-am văzut în viaţa mea, deşi mi-a fost dat să văd multe, un chip mai schimonosit de groază decât chipul acelei femei, a cărui imagine  m-a urmărit după aceea zile în şir.

-Nu vi se pare că poveştile din seara asta au devenit cam sinistre, profesore Faustin? – făcu Radu Rogalski.

-Pe  potriva vremii de afară – spuse amfitrionul.

Pentru câteva momente în încăperea privegheată de cele trei capete ale cerberului de marmură a domnit o tăcere apăsătoare. Se auzea doar şuieratul lugubru al vântului, care bătea parcă tot mai puternic. Tăcerea fu ruptă în cele din urmă de glasul uşor peltic al lui Titus Ciumara:

-Dacă îmi îngăduiţi, o să vă spun şi eu o poveste, pe care de  obicei n-o istorisesc în faţa oricui şi pe care, deşi de mulţi ani mă străduiesc să o uit, povestirea domnişoarei Cantuniary mi-a readus-o în amintire.

-Tot despre sindromul lui Lazăr? – zâmbi profesorul Pius.

-Câtuşi de puţin.

-Bine că v-aţi gândit să schimbaţi în sfârşit subiectul ăsta ridicol – mârâi prozatorul.

-A fost o vreme când citeam cu pasiune cărţile de esoterism, pasiune care – aşa cum prea bine cunoaşte prietenul Faustin – nu mi-a dispărut nici astăzi în totalitate. Eram preocupat de alchimie, astrologie, ştiinţa numerelor, încercam să cunosc unele taine ale Cabalei, pe care gazda noastră de astăzi a izbutit  să le pătrundă mult mai bine decât mine, dar mă atrăgeau mai cu seamă învăţăturile esoterice indiene şi credeam cu tărie  în ideea metempsihozei.

-Ce dracu, Titus, suntem în secolul XXI…. – nu se lăsă Lazăr Săvoiu.

-Domnilor, mă tem că după moarte nu mai urmează nimic, reintrăm în circuitul etern al materiei – spuse cu glasul său liniştit Pius Brânzeica.  Ştiinţa n-a confirmat până în prezent existenţa unui suflet nemuritor, deşi admit că există fapte greu de explicat deocamdată pe baza datelor şi a informaţiilor de care dispunem.

-Dar nici n-a infirmat-o – surâse sarcastic profesorul Faustin.

-Învăţăturile indiene despre reîncarnare mi s-au părut întotdeauna mai compatibile cu ideea unui Dumnezeu drept decât credinţa creştină în paradis şi infern – îşi urmă gândul Titus Ciumara.

-Hinduşii – se grăbi să adauge amfitrionul – au de altfel un argument destul de solid pentru a respinge aceste credinţe. Ei consideră că un om nu poate comite într-o viaţă decât un număr finit de fapte bune sau rele şi, prin urmare, ar fi nedrept să primească, în schimbul lor, beatitudinea sau damnarea veşnică. Şi ştim de asemenea că primii scriitori creştini, cum ar fi bunăoară Origen, au susţinut ideea metempsihozei, afirmând că fiecare suflet se reîncarnează de câte ori este nevoie pentru a ajunge la desăvârşirea spirituală, adică la Mântuire. Biserica a condamnat această învăţătură şi e lesne de  înţeles de ce: dacă oamenii se puteau mântui doar prin propriile puteri, serviciile ei ar fi devenit inutile şi ar fi încetat să mai fie o putere lumească.

– Eram scufundat aşadar în lectura acestor cărţi de esoterism – povesti mai departe Titus Ciumara – când, la un anticar bătrân din Sibiu, am găsit o cărţulie ciudată. Apăruse la Dresda în 1781 şi era semnată de un oarecare Pater Athanasius, nume care îmi era cu desăvârşire străin. După ce am răsfoit-o vreme de câteva minute, mi-am dat seama că mă aflu  în faţa unei cărţi rare, pe care n-am găsit-o ulterior decât în catalogul a două sau trei dintre marile biblioteci europene. Anticarul se uita la mine cu nişte ochi răi şi vicleni, iar după ce m-a lăsat să frunzăresc în voie, a binevoit să-mi spună că în principiu cartea nu este de vânzare, pentru că dacă ar vinde-o la preţul ei adevărat nu s-ar găsi nimeni să o cumpere şi să o vândă la orice alt preţ i se pare un lucru nedemn de un preţuitor de cărţi autentic. Pentru că ne cunoşteam de ceva vreme şi nu-i ocoleam niciodată dugheana când treceam prin Sibiu, până la urmă s-a decis să mi-o împrumute pentru o săptămână. Iar la despărţire n-a uitat să-mi spună că dacă nu-i voi aduce cartea la sorocul stabilit va şti să mă găsească şi în fundul pământului.

Am alergat la hotel şi m-am apucat de citit.  Credeam că o voi răzbi repede, dar mă înşelasem, cartea era scrisă într-un limbaj criptic şi alambicat, se cerea studiată temeinic şi nu doar răsfoită. Aşa că m-am  hotărât să-mi prelungesc cu o săptămână şederea în Sibiu, unde iniţial ar fi trebuit să zăbovesc doar patruzeci şi opt de ore, şi să copiez cartea. Din fericire nu avea decât o sută şaizeci şi de patru de pagini şi la capătul unei săptămâni aveam copia gata. I-am dus cartea înapoi anticarului, care aproape că mi-a smuls-o din mână şi mi-a spus, pe un ton care mi s-a părut maliţios şi batjocoritor, că speră din tot sufletul ca lectura ei să-mi fost de folos.

faustin 7

Posted in Uncategorized on octombrie 18, 2016 by Octavian Soviany

Trupul Barbarei fusese depus în capela funerară de la biserica Sfintei Fecioare. Acolo se adunase în după-amiaza aceea toată protipendada oraşului, în frunte cu proaspătul jude Johannes Fuchs. Era acolo şi tânărul Hans Benkner, palid ca moartea şi cu ochii roşii de plâns. Era susţinut de doi dintre fraţii săi, nişte  tineri zdraveni, cu coapse şi braţe de măcelar. La căpătâiul moartei, pastorul Wagner, cu glasul sugrumat de durere, citea nişte psalmi. Lângă el, stătea în picioare, dreaptă şi impunătoare, Apollonia. Avea ochii uscaţi şi faţa ca cioplită în piatră, aşa cum fusese văzută, nu cu multă vreme în urmă, şi la înmormântarea soţului ei. Răspundea doar cu uşoare semne din cap condoleanţelor ce i se aduceau şi părea că durerea, pe care nu şi-o  putea uşura cu ajutorul lacrimilor, căci nimeni n-o văzuse vreodată plângând, îi pecetluise buzele pentru totdeauna.

În sicriul ei masiv de stejar, Barbara părea că doarme. Ai fi căutat în zadar semnele morţii pe obrajii săi bucălaţi, care, în pâlpâitul uriaşelor lumânări ce înconjurau catafalcul, se coloraseră într-o uşoară nuanţă de trandafiriu. Era îmbrăcată în noua ei rochie de mireasă şi împodobită cu bijuteriile sale de nuntă, care fuseseră aduse tocmai din Persia. La aceste bijuterii priviră cu lăcomie ochii mici de mistreţ ai călăului Palko, iviţi pentru câteva clipe la intrarea capelei, de unde dispărură la fel de repede cum se iviseră  fără să fie băgaţi în seamă de nimeni.

Începea să se însereze. Se isprăvise şi adunarea de lângă sicriul Barbarei. Pastorul Wagner închise Psaltirea, strânse mâna Apolloniei şi se îndreptă spre ieşire. Îl urmară şi ceilalţi. Ultima a plecat, mare şi greoaie, ca o stană de piatră, Apollonia Hirscher, după ce a mai sărutat o dată fruntea Barbarei. Defuncta urma să rămână peste noapte în paza bătrânului paracliser Martin, iar a doua zi, după slujba de înmormântarea, trupul ei avea să fie depus în cripta familiei din subsolul bisericii.

Se înnoptase de mult şi pe Galgenberg. Ţiganca şi Bàràny nu se mai drăgosteau. Acum stăteau iarăşi la masa din cunhie şi sfătuiau ceva pe şoptite. Pe masă, lângă ulciorul de vin, pe care Neaga avusese grijă să-l umple din nou, sclipea, la lumina feştilei, tăişul unei securi

Maia se opi o clipă din povestit, ceru îngăduinţă să ia o sorbitură de apă, apoi continuă:

-Trecuse cu mult de miezul nopţii. Lumânările abia mai pălpâiau lângă sicriul Barbarei, iar paracliserul dormea de mult dus, când o siluetă întunecată şi mătăhăloasă se strecură pe furiş în capelă. Necunoscutul se convinse mai întâi că Martin e scufundat într-un somn greu şi că nu trebuie să se teamă de nicio primejdie. Apoi se apropie de sicriu, dădu giulgiul deoparte şi începu să culeagă, cu mişcări dibace şi iuţi ferindu-se să facă cel mai mic, una câte una, bijuteriile Barbarei, pe care şi le îndesa pe urmă de zor prin sân şi prin buzunare. Deodată însă pe chipul său mohorât apăru o strâmbătură de nemulţumire: unul din inelele moartei, un inel superb, împodobit cu topaze, care propabil costase el singur cât o avere, nu se lăsa scos din deget. Hoţul avu o clipă de ezitare, apoi scoase din carâmbul cizmei un cuţit şi reteză degetul tinerei. În clipa aceea rămase pironit de spaimă. Un strigăt cumplit umplu capela, zguduind-o din temelii. Era Barbara,care scosese un urlat, se ridicase în capul oaselor şi deschisese ochii. Înnebunit de groază, tâlharul se năpusti spre ieşire şi se topi în întuneric. Paracliserul, trezit şi el din somn, se uită  câteva clipe cu ochii holbaţi la Barbara, – care izbutise să se scoale din sicriu, îşi scosese vălul de pe cap, iar acum încerca să-şi lege cu el rana de la mână – apoi îşi pierdu cunoştinţa.

Nimeni nu ştie cum a ajuns acasă în noaptea aceea Barbara, cu rochia ei de mireasă leoarcă de sânge. Apollonia, o femeie care văzuse multe şi auzise încă şi mai multe la viaţa ei, căci erau pesemne şi pe vremea aceea destule poveşti cu asemenea cazuri de moarte aparentă, nu s-a pierdut prea tare cu firea. A trimis servitoarea să aducă degrabă un medic, îngrijorată nu doar de rana Barbarei, ci şi de faptul că tânăra părea să aibă minţile rătăcite, vorbea dezlânat şi nu dădea semne că şi-ar recunoaşte mama. Sub îngrijirea atentă a medicilor şi sub privegherea plină de dragoste a Apolloniei, fata s-a făcut însă bine în câteva săptâmâni. S-a căsătorit, potrivit înţelegerii, cu tânărul Hans Benkner, a avut zece copii şi a trăit până la adânci bătrâneţi.

În urma tulburării stârnite în oraş de învierea din morţi a Barbarei Hirscher, dispariţia călăului Palko şi a primului său ajutor a trecut aproape neobservată. Un nou călău  a fost adus de la Făgăraş, iar lipsa celui vechi, om cam nebun şi iute la mânie, nu a fost regretată de nimeni. Nu se ştie nici ce s-a mai ales de Bàràny şi de Neaga ţiganca, dar se spune că, de atunci, năluca lui Palko li s-a arătat unora, prin apropiere de Galgenberg. Are la cap o lovitură urâtă de secure, suduie, blestemă şi cere pedepsirea ucigaşilor săi.

faustin 6

Posted in Uncategorized on octombrie 17, 2016 by Octavian Soviany

Povestea asta s-a petrecut acum mai bine de patru sute de ani – a început să povestească Lola Fabrizius – chiar în oraşul nostru. Clopotul de la biserica Sfintei Fecioare, căreia pe atunci nu i se spunea încă Die Schwarze Kirche, vestise, nu cu multă vreme în urmă, moartea judelui Lucas Hirscher – un bărbat, după cum ne spune tradiţia, pe cât de mic de stat pe atât de mare la minte. Judele nu avusese niciun fiu, iar după moartea lui, afacerile familiei au fost preluate, cu o mână de fier, de văduva lui, Apollonia. Pe vremea aceea, femeile îşi vedeau de treburile lor casnice şi nu îndrăzneau să-şi bage nasul în socotelile bărbaţilor, iar negustorimea din K. socotea că, îngustă la minte şi nepricepută, văduva judelui va duce de râpă  în scurtă vreme agoniseala Hirscherilor, la care trudiseră câteva generaţii.

Prealuminatele minţi negustoreşti nu ştiau însă ce diavol afurisit se ascunde sub fustele lungi ale Apolloniei. Femeia asta mătăhăloasă şi aspră, care vorbea o săsească rudimentară şi nu avea nici cea mai mica învăţătură de carte, s-a dovedit mai pricepută în rostul şi mânuirea afacerilor decât orice bărbat. În curând toată lumea avea să-i ştie de frică, dar şi să-i acorde un mare respect, căci, deşi se târguia cu înverşunare pentru fiecare florin,  deşi era neândurătoare cu datornicii, pe care îi urmărea până în pânzele albe, Apollonia era de o onestitate aproape maniacală şi, dacă nu vroia să fie înşelată, nu căuta nici ea să înşele pe cineva. Sub oblăduirea ei, averea Hirscherilor a sporit. Era cea mai bogată femeie din întregul Burzenland şi nu se zgârcea niciodată când era vorba de vreo faptă de binefacere.

Cea mai de preţ dintre toate comorile Apolloniei era însă fiica ei, Barbara, la care ţinea ca la ochii din cap. Pe atunci fata avea vreo şaptesprezece ani. Cam durdulie, cam pistruiată, cu braţele şi cu coapsele poate cam groase,pentru  gustul bărbaţilor din ziua de astăzi, era însă foarte pe placul celor de atunci, căci pe vremea aceea femeile durdulii, la care aveai ce strânge în braţe, se bucurau de o mare apreciere. Barbara avea cele mai frumoase rochii, aduse uneori cu mari sacrificii tocmai din Franţa şi din Italia şi cele mai scumpe bijuterii. Avea chiar şi ceva învăţătură, mai multă decât li se hărăzea de obicei femeilor, căci mama ei se înţelese cu câţiva profesori de la şcoala lui Johann Honterus să-i dea Barbarei nişte lecţii particulare. Ajunsă la vârsta măritişului, fata deţinea cunoştinţe elementare de gramatică, retorică, aritmetică şi astronomie şi putea citi binişor fabulele lui Esop în limba latină. După ce a împlinit şaisprezece ani, curtezanii au început să roiască în jurul ei, atraşi de farmecele sale trupeşti, dar mai cu seamă – ca să spunem adevărul adevărat – de zestrea uriaşă făgăduită de Apollonia.

În cele din urmă, bine îndrumată de mama ei, Barbara şi-a oprit alegerea asupra tânărului Hans Benkner, care aparţinea uneia dintre cele mai bune familii ale oraşului. Tinerii se plăceau, părinţii au căzut repede la învoială şi, după o scurtă logodnă, a fost stabilită data casătoriei, iar pastorul Wagner de la Biserica Sfintei Fecioare, unul dintre primii învăţăcei ai lui Honterus, se pregătea să facă anunţurile de nuntă. Rochia de mireasă a Barbarei fusese comandată la vestitele mătăsării franţuzeşti, iar bijuteriile pe care urma să le poarte la cununie urmau să sosească tocmai din Persia.

Pregătirile pentru nuntă erau pe isprăvite, sosise şi rochia de mireasă, când Barbara, care nu suferise în viaţa ei de vreun beteşug, muri pe neaşteptate. Vestea morţii ei a răscolit întregul oraş, stârnind tulburare, chiar şi dincolo de zidurile cetăţii, printre românii  de rit schismatic din Belgerei, care aveau afacerile lor cu Apollonia sau printre secuii aşezaţi în vecinătătatea leprozeriei din Blumenblau, ajungând până în colibele de pământ acoperite cu paie din Ţigănimea ce se întindea la picioarele dealului numit Galgenberg. În vechea reşedinţă a Hirscherilor de pe Uliţa Căldărarilor au început pregătirile de înmormântare. Se zvonea că Barbara va fi înmormântată în noua ei rochie de mireasă, împreună cu  giuvaierurile sale cele mai de preţ.

Trebuie să ştiţi că pe vremea aceea călătorii ce se apropiau de K.,  venind prin pasul Predealului, puteau zări, pe partea stângă a drumuiui, nu departe de intrarea în cetate, o colină pleşuvă pe lângă care treceau mereu cu o anumită strângere de inimă. Acesta era unul dintre locurile cele mai rău famate din apropierea oraşului: vestitul Galgenberg sau Dealul Spânzurătorilor.  În vârful acestei coline se înălţa o spânzurătoare de piatră, în care atârnau mereu, ciugulite de zor de păsările de pradă, câteva trupuri putrezite pe jumătate. Ceva mai încolo, întunecată şi cocoşată, se afla locuinţa călăului.

Dacă în ziua în care vestea morţii Barbarei, ca şi zvonurile despre pregătirile de înmormântare puse la cale de Apollonia, se răspândiseră pretutindeni, cineva ar fi trecut pragul acestei locuinţe, de care cinstiţii breslaşi şi negustori din cetate n-ar fi cutezat cu niciun preţ să se apropie vreodată, s-ar fi pomenit într-o odaie scundă şi afumată, servind în acelaşi timp de sufragerie, cuhnie şi cămară. Pe lângă pereţi erau înghesuiţi  câţiva saci cu faină, iar de grinzile tavanului erau atârnate două şunci mătăhăloase de porc, câteva ghirlande de cârnaţi şi o jumătate de oaie pusă la saramură şi uscată la soare. Într-un colţ atârna un paloş mare, cu două tăişuri, cu care se înfăptuia în cetatea din vecinătate dreptatea. Aşezate în jurul mesei din mijloc, pe nişte laviţe grosolane de lemn, trei persoane – doi bărbaţi şi o femeie – îşi împărţeau o gâscă friptă şi un ulcior pântecos de vin roşu.

-Nu se trăia tocmai prost în locuinţa călăului! – remarcă Radu Rogalski.

-Câtuşi de puţin! – se sili să zâmbească Maia Cantuniary. Într-unul din studiile sale, profesorul Fabrizius scria că executorul sentinţelor capitale din K. – care era recrutat întotdeauna din rândul populaţiei ţigăneşti – pe lângă simbria pe care i-o plătea Sfatul Oraşului primea, potrivit unei rânduieli vechi, câte doi florini din partea fiecărui ţigan. În comparaţie cu sărăntocii din Ţigănime, cu care de altfel se purta ca un fel de stăpân, alegându-şi  din rândurile lor ajutoarele, pe care le obliga adesea să-l slujească prin fapte de violenţă, putea fi socotit un om  pricopsit.

-Sunt sume ridicole – zâmbi profesorul Pius. Călăii Parisului, mai ales cei din vestita dinastie a Sansonilor, ajunseseră să strângă avuţii însemnate. Unul dintre ei şi-a permis chiar să-I dăruiască soţiei sale – care suferea de melancolie – un castel.

-Vreau să aud mai departe povestea! – bătu nerăbdătoare din picior Daria Maru.

-Da! Povestea! – am strigat şi eu, prins de farmecul acestor întâmplări vechi.

-În capul mesei – istorisi în continuare Maia Cantuniary, care profitase de această scurtă întrerupere pentru a-şi mai trage puţin respiraţia – şedea un bărbat îndesat şi fălcos, de vreo cincizeci de ani. Avea sprâncene groase şi împreunate, ochi mici şi răi de de mistreţ, un nas lătăreţ şi nişte buze groase şi vinete, umbrite de o mustaţă stufoasă. Era îmbrăcat cu oarecare dichis, într-o vestă de catifea de un roşu aprins, pe sub care purta o cămăşă albă foarte curată. Pantalonii strânşi pe picior erau de culoarea vişinei putrede. Purta în picioare nişte cizme de piele ungureşti,  de aceeaşi culoare cu vesta, iar din cărâmbul uneia dintre ele se iveau plăselele, meşterite din corn de cerb, ale unui cuţit. Acesta era Palko – meşterul-călău al oraşului K. Pe seama lui se spuneau vrute şi nevrute: ba că tăiase o fată în noaptea de Sfântul Bartolomeu şi îi vânduse sângele evreilor, ba că nu era cu totul străin de faptele unei bande de tâlhari ce bântuia pe drumul Kuhalmei şi ale cărei urme duceau spre bordeiele puturoase din Ţigănime. Pe unii dintre cei bănuiţi Palko însusi îi frânsese pe roată lângă poarta Closther a oraşului, unde fuseseră lăsaţi pe urmă să putrezească, dar tâlhăriile nu încetaseră. Tot ce se ştia însă cu siguranţă despre meşterul Palko era că se se arăta drept un om cam nebun şi iute la mânie, căruia îi ştiau de frică până şi patricienii oraşului. Oare, cu prilejul unui cules de vie şi din pricina unor neînţelegeri băneşti, nu el îl ameninţase cu baltagul pe senatorul Johannes Teutsch şi nu tot el îl izbise cu sabia la o o petrecere pe lăutarul Guriţă, lăsându-l fără jumătate dintr-o ureche?

În dreapta meşterului-călău stătea Neaga, ţiitoarea pe care Palko şi-o adusese tocmai de prin părţile Făgăraşului, plătind pe ea zece florini. Era o ţigancă şubţiratică, iute ca o zvârlugă şi cu ochii vicleni, care se pricepea să facă toate voile ibovnicului ei, dovedindu-i noapte de noapte că şi-a meritat preţul.

Cel de-al treilea mesean era un flăcăiandru spânatic şi bălăior, îmbrăcat cu o vestă murdară de lână şi cu nişte cioareci cârpiţi. I se spunea Bàràny – sau cum ar veni pe româneşte Mielul – şi era cel mai de încredere dintre cei trei ucenici ai călăului. Băiatul venise cu vreo doi ani de undeva de prin Secuime, se pripăşise pe lângă Palko, la care găsise un culcuş în şopron şi o bucată destul de mare de pâine, şi, dovedindu-se cuminte şi ascultător, arătând o fire blândă şi prietenoasă, câştigase încrederea meşterului, ce îl ridicase la treapta de prim-ajutor.

Cei trei vorbeau despre moartea Barbarei şi, mai cu seamă, despre înmormântarea pregătită de Apollonia.

Bàràny, care tocmai se întorcea din cetate, unde fusese trimis să dea o aruncătură de ochi, se apucase de povestit. Băiatul avea un uşor defect de vorbire, era poate şi cam sărăcuţ cu duhul, dar Palko înţelese prea bine din spusele lui împleticite şi grosolane că Barbara va fi dusă la groapă încărcată de sus până jos de bijuterii. Ochii ţigăncii sclipeau. Călăul îl asculta pe băiat, ursuz şi posomorât, încruntând din sprâncenele sale stufoase, iar la urmă rânji pe sub mustaţă, lăsând la vedere nişte cioturi negricioase de dinţi, şi mârâi că e păcat de la Dumnezeu ca asemenea avuţii să fie lăsate pe seama viermilor din gropane. Neaga încuviinţă din cap în tăcere şi îi trimise ibovnicului ei un zâmbet şiret.

Deodată, pe Galgenberg se auzi bătaia tânguitoare a clopotelor: bătea clopotul cel mare de la biserica Sfintei Fecioare, a cărui voce gravă era însoţită de glasul bătrânicios al clopotului de la biserica Sfântului Bartolomeu, zidită în urmă cu câteva sute de ani de două fete orfane, şi de graiul mai subţiratic al clopotului de la capela Sfântului Martin. Erau trase clopotele şi la bisericuţa din Blumenblau.

Călăul se ridică brusc în picioare, îşi puse pe cap o pălărie fudulă cu pene şi spuse că va coborî în cetate, unde pesemne va zăbovi mult. Şi nici nu începuse bine meşterul să apuce poteca abruptă a Galgenbergului, că ţiganca cea subţiratică sărise deja pe genunchii lui Bàràny, care, în apropierea unui fund săltăreţ de femeie, cum era acela al Neagăi, se putea preface uşor din miel în berbec

%d blogeri au apreciat asta: